51wan《第一舰队》 旗舰介绍

发表时间:2017-03-14 16:46:45作者:第一舰队

                                     旗舰介绍

今天为各位指挥官带来旗舰系统的介绍。升级旗舰可以有效提升舰船属性。

进入方式:点击基地界面的旗舰图标(如下图)


旗舰升级规则:


旗舰升阶界面及装备需求(武器,引擎,船体,炸弹,雷达,勋章)


51wan《第一舰队》 旗舰介绍

发表于2017-03-14 16:46:45

                                     旗舰介绍

今天为各位指挥官带来旗舰系统的介绍。升级旗舰可以有效提升舰船属性。

进入方式:点击基地界面的旗舰图标(如下图)


旗舰升级规则:


旗舰升阶界面及装备需求(武器,引擎,船体,炸弹,雷达,勋章)


↑ 返回顶部